The Disloyal Fountain - I'M Not Gonna Pay A Lot For This Femkant.

handpenningslån

Att köpa bostad kostar en slant och ett bostadslån täcker bara max åttiofem procent av köpesumman. Resten, alltså femton procent av totalsumman eller mer, kan finansieras med ett handpenningslån som man ansöker om hos sin bank. Förr fanns det inga handpenningslån eftersom köpesummorna för bostäder inte var i närheten av de summor de kostar idag. Att köpa bostad är ett stort åtagande som förmodligen följer med resten av livet med tanke på de stora summorna det rär sig om. Det är ett beslut som tål att tänka på.