The Disloyal Fountain - I'M Not Gonna Pay A Lot For This Femkant.

Välja nytt.

Om det gick att välja föräldrar skulle kanske de flesta släktska se något annorlunda ut. Jag har inga direkta tankar på att byta ut någon men given lite tid tror jag att jag skulle möblera om lite. Det är intressant att fundera på om jag själv skulle bli slopad om detta fenomen gick att genomföra. Hm, stämmer till eftertanke. Jag lutar åt att alla får vara kvar och man utvärderar hur alla skött sig på låt säga en ett års period. Har man då märkt att man själv inte gjort några större grodor kan man ju försöka sig på att ta dom andra under behandlig, dvs vänligt försöka hjälpa dom över irriterande fel. Kan nog garantera att jag har fullt upp med mig!